top of page

SUOMEN SYRJINNÄNVASTAINEN FOORUMI RY

vaikuttamista jokaisella tasolla


Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry. on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoitus on jakaa tietoisuutta yhteiskunnallisista epäkohdista, käsitellä, ja puuttua niihin.

Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry. pyrkii vaikuttamaan kaikenikäisiin ja -taustaisiin kestävällä tavalla, perustamalla muunmuuassa kampanjoita, tempauksia ja tapahtumia.

PERIAATTEET

yhdessä kohti tasa-arvoisempaa huomista

 • Vapaaehtoisuus

 • Tasa-arvoisuus

 • Luotettavuus

 • Sitoutuminen

 • Luottamuksellisuus

 • Suvaitsevaisuus

 • Puolueettomuus

 • Yhteistyö

 • Yhteisöllisyys

 • Oikeus tukeen ja ohjaukseen

 • Toiminnan ilo ja ihmisenä kasvaminen

VAIKUTTAMINEN

MEDIA

viestintä, sosiaalinen media, uutiset & blogit

KOULUTUS

järjestää koulutuksia, luentoja ja vertaisoppimisen tilaisuuksia

TAPAHTUMAT

tapahtumat ml. näyttelyt, mielenilmaukset ja eistykset

KANNANOTOT

voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa​

lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille​, osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa​

YHTEISTYÖ

yhteistyö viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja​

yksityishenkilöiden kanssa​

TUTKIMUS

kerää ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa​

bottom of page