top of page
  • Writer's pictureENSEMBLE

Suomen asevelvollisuus- järjestelmä sotii ihmisoikeuksia vastaan

Teemu MölsäSuomessa jokainen 18–60-vuotias juridisesti mieheksi määritelty henkilö on asevelvollinen. Asevelvollisten tulee osallistua kutsuntoihin sinä vuonna, jona he täyttävät 18 vuotta. Kutsunnoissa asevelvolliset voivat hakeutua joko aseelliseen tai aseettomaan palvelukseen armeijaan tai vaihtoehtoisesti siviilipalvelukseen. Asepalvelus ja siviilipalvelus ovat lainsäädännöllisesti keskenään lähtökohtaisesti yhdenvertaisessa asemassa. Tästä huolimatta siviilipalvelus on asepalvelukseen verrattuna kestoltaan rangaistusluontoinen. Asepalveluksen voi suorittaa 165, 255 tai 347 vuorokauden pituisena, kun taas siviilipalvelus on kestoltaan aina 347 vuorokauden pituinen. Tämän lisäksi asevelvollisille ei tarjota kutsunnoissa tai postitse lähetettävässä varusmiesoppaassa riittävästi tietoa siviilipalvelukseen hakeutumisesta tai siviilipalveluksen suorittamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Monet asevelvolliset ovat myös kertoneet, että heitä on syrjitty kutsuntatilaisuudessa heidän vakaumuksensa vuoksi. Totaalikieltäytyjät, eli asevelvollisuudesta kokonaan kieltäytyvät henkilöt, tuomitaan tavallisesti vankeusrangaistukseen, joka useimmissa tapauksissa suoritetaan enimmillään 173 vuorokautta kestävänä valvontarangaistuksena.Aseistakieltäytyjäliitto on vuonna 1974 perustettu antimilitaristinen rauhanjärjestö. Se toimii toisaalta aseistakieltäytyjien (siviilipalvelusvelvolliset, totaalikieltäytyjät, reservinkieltäytyjät) etujärjestönä, mutta on myös kaikille avoin militarismin vastainen nuorisojärjestö, joka toimii muidenkin kuin aseistakieltäytymiseen suoraan liittyvien kysymysten parissa. Sen jäseneksi voivat liittyä ja siinä toimia kaikki iästä tai sukupuolesta riippumatta.


YK:n ihmisoikeuskomitea on moittinut Suomea asevelvollisuusjärjestelmän syrjivyydestä ja kehottanut asevelvollisuuden täytäntöönpanosta vastaavia toimielimiä ryhtymään toimiin asevelvollisuusjärjestelmän yhdenvertaistamiseksi. Suomea on muun muassa kehotettu laajentamaan vuoteen 2019 asti Jehovan todistajia koskenut vapautus asevelvollisuudesta koskemaan jokaista asevelvollista. Tästä huolimatta Suomen hallitus poisti Jehovan todistajilta kyseisen vapautuksen. Tämän lisäksi Suomea on YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun kolmannella kierroksella vaadittu vapauttamaan kaikki ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytyneet totaalikieltäytyjät heille määrätyistä vankeus- ja valvontarangaistuksista sekä varmistamaan, että siviilipalveluksen täytäntöönpanosta ja kehityksestä vastaavat komiteat ja työryhmät eivät tulevaisuudessa ole sotilaallisen hallinnon alla. Suomen hallitus ei ole ryhtynyt vaadittuihin toimenpiteisiin.


"Kestävän yhteiskunnan tulee perustua hyvinvointiin, ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen."


Tällä hetkellä Suomessa käydään paljon keskustelua asevelvollisuuden yhdenvertaistamisesta, mutta keskustelu on painottunut vapaaehtoisuuteen perustuvan ase- ja siviilipalveluksen sijaan koko ikäluokkaa koskevaan asevelvollisuuteen. Keskustelu pohjautuu suurimmalta osin Valtioneuvoston asettaman asevelvollisuuskomitean mietintöihin. Asevelvollisuuskomitea on perustellutasevelvollisuuden laajentamista koko ikäluokkaa koskevaksi siitä näkökulmasta, että se tulisi lisäämään sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta. Asevelvollisuuskomitean antamassa ehdotuksessa siviilipalveluksen kesto on asepalveluksen kestoon verrattuna edelleen epätasa-arvoinen. Tämän lisäksi koko ikäluokkaa koskeva pakollisuuteen perustuva asevelvollisuusjärjestelmä on ihmisoikeuksien vastainen, sillä siinä ei oteta huomioon ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta.


"Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja kamppailla sotien kaikkien syiden poistamiseksi”

Aseistakieltäytyjäliiton toiminta perustuu kansainväliseen sodanvastustajien julistukseen: "Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja kamppailla sotien kaikkien syiden poistamiseksi”. Aseistakieltäytyjäliitto vastustaa sotaa, asevarustelua ja epätasa-arvoa ja pyrkii toiminnallaan rakentamaan yhteiskuntaa, jossa vallitsee todellinen turvallisuus – sellainen turvallisuus, joka ei perustu aseisiin, vaan siihen, ettei kukaan enää tarvitse aseita. Aseistakieltäytyjäliitto tarjoaa tietoa ja neuvontaa siviilipalvelukseen hakeutumiseen ja suorittamiseen sekä totaalikieltäytymiseen liittyen. Tämän lisäksi Aseistakieltäytyjäliitto toimii aseistakieltäytyjien edunvalvontajärjestönä. Valtakunnallisella tasolla aseistakieltäytyjäliitto järjestää vuosittain kutsuntakampanjan, jonka tavoitteena on lisätä asevelvollisten tiedonsaantia siviilipalvelukseen ja totaalikieltäytymiseen liittyen. Kampanjan aikana Aseistakieltäytyjäliiton vapaaehtoiset aktiivit jakavat tiedotteita useiden paikkakuntien kutsuntapaikoilla ja julkaisevat aseistakieltäytymiseen liittyviä ohjeita sosiaalisessa mediassa. Puolustusvoimien henkilökunta on pyrkinyt estämään aseistakieltäytymiseen liittyvän tiedon jakamista. Aseistakieltäytyjäliitto toimii aseistakieltäytyjien ihmisoikeuksien edistämisen saralla myös kansainvälisesti. Liiton edustajat ovat antaneet YK:lle ehdotuksia Suomen asevelvollisuuden yhdenvertaistamiseen liittyen laatimalla vuosittaisia raportteja sekä osallistumalla yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun ennakkotilaisuuteen.

7 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Avoin kirje sateenkaarinuorille

Juno Keijupuro Kirjoitan jokaiselle sateenkaarinuorelle näin kokemusasiantuntijan roolista, asioista, jotka olen omalla matkallani oppinut. Kirjoitan asioista, jotka olisin ehkä nuorempana toivottu, e

bottom of page