top of page
  • Writer's pictureENSEMBLE

Yhdenvertainen ja turvallinen maailma feministisestä näkökulmasta

Turvallinen maailma on monen tekijän summa. Elämme aikaa, jossa turvallisuus on aseapua, raja-aitaa ja sotilaallista liittoutumista. Toimilla on tarkoitus suojella ihmisiä ja länsimaisia arvoja, eli tasa-arvoa ja demokratiaa. Turvallisuus on kuitenkin paljon muutakin. Niin kansallisilla kuin kansainvälisillä poliittisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus turvallisuuteen yksilöiden arjesta pitkän tähtäimen rauhantyöhön.


Eriarvoisuus on tutkitusti suurimpia esteitä yhdenvertaisen, osallistavan ja turvallisen yhteiskunnan saavuttamiselle. Poliitikkojen tehtävä on kitkeä eriarvoisuutta esimerkiksi huolehtimalla jokaiselle riittävä sosiaaliturva, pääsy terveydenhuoltoon sekä tehdä antirasistista työtä takaamalla laadukas kotoutuminen.


Kun puhe kääntyy turvallisesta Suomesta turvalliseen maailmaan ja rauhantyöhön, keskustelu painottuu sotimiseen ja puolustusvoimiin. Konfliktien ennaltaehkäisy on kuitenkin paljon muuta. Kuromalla globaalia eriarvoisuuden kuilua, vahvistamme ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa. Feministinen ulkopolitiikka reagoi haasteisiin selvittämällä edellytyksiä rauhalle ruohonjuuritasolta kansainvälisiin poliittisiin prosesseihin saakka. Naisten ja vähemmistöihin kuuluvien asemaa on parannettava poliittisessa päätöksenteossa, rauhanneuvotteluissa ja jälleenrakennuksessa.


Lisäksi luonnonsuojelu ja ilmastonmuutoksen vastainen työ on tehokasta turvallisuuspolitiikkaa. Ilman sään ääriolosuhteita välttyisimme monilta tulvilta ja tuhoilta. Ilman keskilämpötilan nopeaa nousua välttyisimme monilta pakolaisaalloilta ja kuihtuvalta luonnolta. Ihmiset voisivat elää turvallisesti kodeissaan ja lajeja ei uhkaisi sukupuutto tai katoaminen.


Toisin sanoen globaalia rauhantyötä on tehtävä samoilla periaatteilla kuin valtion tasolla - Turvallista arkea ja hyvinvoivaa maailmaa edistetään tasaamalla eriarvoisuutta. Inhimilliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen on pyrittävä yli kansallisten rajojen. Tämä on tavoitteemme Feministisen puolueen turvallisuuspolitiikassa.


Emilia Taskinen

Feministisen puolueen puheenjohtaja


8 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Avoin kirje sateenkaarinuorille

Juno Keijupuro Kirjoitan jokaiselle sateenkaarinuorelle näin kokemusasiantuntijan roolista, asioista, jotka olen omalla matkallani oppinut. Kirjoitan asioista, jotka olisin ehkä nuorempana toivottu, e

Comments


bottom of page